Nakládání s nebezpečnými látkami:

Nakládání s nebezpečnými látkami představuje zejména v malých a středních podnicích zvláštní výzvu, a to z několika důvodů.

Pro všechny podniky je nakládání s nebezpečnými látkami upraveno vyhláškou o nebezpečných látkách a zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro správné nakládání s nebezpečnými látkami podle § 44a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci byli srozumitelnou formou proškoleni, seznámeni s evidencí těchto nebezpečných látek a příslušnými návody k obsluze.

Návody k obsluze pro nebezpečné látky můžete pohodlně a snadno vyhledat pomocí naší následující funkce vyhledávání datových listů na základě čísla výrobku, zobrazit je ve vaší správě nebezpečných látek nebo si je stáhnout přímo ze stránek produktu.

 

Rádi vám zde poskytneme další obecné informace ke stažení:

Vysvětlení návodu k obsluze

Dosah evropského nařízení o chemických látkách

Formulář obecných a dodatečných ochranných opatření

Formulář obecných ochranných opatření


Pohotovostní plán při poranění očí patří společně s oční pohotovostní schránkou na pracoviště, kde se do očí mohou dostat kyseliny, louhy, popřípadě cizí tělesa nebo prach a nečistoty.

Pomůcky pro návrh si můžete stáhnout zde:

Pomůcka pro navrhování spojení hlavních a vedlejších nosníků

Pomůcka pro měření izolace krokví

Pomůcka pro návrh zdvojení nosníku

Pomůcka pro dimenzování kotev do betonu

Pomůcka pro výpočet fasády HBS

Pomůcka pro návrh MFR zateplení fasády

Pomůcka pro výpočet sání větru u plochých střech

Výpočet sání větru na podporu návrhu

Výpočtový formulář pro mechanické upevnění plochých střech

Pomůcka pro dimenzování fotovoltaické spodní konstrukce


Software EasyFix si můžete stáhnout zde (cca 220 MB).

NEBEZPEČÍ! Aktualizujte svůj software na aktuální verzi 2.3.25:

Software pro dimenzování hmoždinek EasyFix


Vaše ruce jsou často vystaveny odolným materiálům a ne každý ochranný nebo čisticí prostředek si s touto špínou poradí. S naším plánem ochrany pokožky můžete na první pohled zjistit, který přípravek a kdy byste měli použít.

Plán ochrany pokožky


Kontrolní protokol žebříků a pracovních plošin si můžete stáhnout zde.

Kontrolní protokol žebříků a pracovních plošin


Zde naleznete návod k instalaci VAROmobilu ve formátu PDF ke stažení.

Návod k montáži vybavení vozidel VAROMOBIL


Zde si můžete přečíst a stáhnout obecná a dodatečná ochranná opatření.

Ochranná opatření FÖRCH


Zde si můžete stáhnout naše bezpečnostní doporučení pro správné používání brusných nástrojů.

Bezpečnostní doporučení pro brusné nástroje