Práva, hodnoty a základní principy nejsou napsány pouze na papíře, ale každý z nás je den za dnem uvádí do života.

Společnost Theo Förch GmbH & Co. KG si zakládá na bezpečnosti, poctivosti a partnerství. Ve společnosti FÖRCH žijeme těmito tradičními hodnotami, orientovanými na právně a eticky správné jednání - tyto zásady tvoří základ veškerého našeho obchodního jednání a již po desetiletí vytvářejí výjimečný vztah důvěry, který u nás oceňují zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři - a naopak.

Tuto důvěru si musíme zasloužit den po dni, každý zaměstnanec, na národní i mezinárodní úrovni - to je náš slib, tak chceme žít FÖRCH.

Andreas Pescht

CEO

FÖRCH Compliance - Cíle a hodnoty

Jako mezinárodně působící rodinná firma s dlouholetou tradicí je pro nás důvěra, která je nám každý den projevována, velmi důležitá. Jsme si také vědomi toho, že naše jednání má dalekosáhlé důsledky. Naším cílem je dodržovat nejvyšší etické, právní a profesní standardy a důvěru v nás vloženou pevně ukotvit transparentností a jasnou odpovědností v naší firemní kultuře.

Implementace

K tomu přihlížíme prostřednictvím interních směrnic, transparentnosti a jasné odpovědnosti v naší firemní kultuře a důsledného uplatňování v případě porušení. Naši zaměstnanci, obchodní partneři a třetí strany tak mají možnost kdykoli nahlásit potenciální porušení pravidel a přispět tak k jejich odhalení. Každé příchozí hlášení důvěrně a svědomitě prověřujeme. Pokud k porušení došlo, je třeba se jím co nejrychleji zabývat a zavést příslušná opatření - zejména pro toto porušení, ale také pro prevenci dalších porušení.

Kodex chování skupiny FÖRCH

Abychom dlouhodobě zajistili chápání hodnot v rámci skupiny společností, zavedli jsme kodex chování FÖRCH jako kodex chování. Shrnuje všechna pro nás zásadní pravidla chování a nabízí našim zaměstnancům spolehlivou orientaci pro spolupráci a jednání s obchodními partnery.

Kodex chování pro dodavatele

Klademe vysoké nároky na zadávání zakázek a zakládáme si na dlouhodobých a stabilních partnerstvích. Kodex chování pro dodavatele skupiny FÖRCH sděluje základní zásady spolupráce všem obchodním partnerům a je závazný.

Systém oznamování porušení předpisů

Díky našim hodnotám, jako jsou důvěra a respekt, odpovědnost a závazek, se jako společnost snažíme, aby naše obchodní vztahy byly odpovědné a úspěšné.

Společnost FÖRCH proto zavedla digitální whistleblowingové řešení, pomocí kterého mohou naši zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a další strany rychle, snadno a anonymně nahlásit potenciálně nezákonné jednání. Toto řešení je nepřetržitě přístupné z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu a v několika jazycích a zajišťuje, že je plně zaručena ochrana údajů a anonymita. Technické dohledání tipů není možné.

Následující odkaz vás přenese na naše řešení pro oznamovatele.

Postup Předložení oznámení (pdf)
Pokyny pro oznamovatele (pdf)