Prodej pouze firmám

Řemeslo vyžaduje ruční práci

Správa C-dílů FÖRCH

C-dílů diagram

V dobách globální konkurence se naše divize musí orientovat na maximální efektivitu, především to platí pro nákup.

U FÖRCH jsme se zcela přizpůsobili tomu, že máme organizovat váš nákup tak, aby byl co nejekonomičtější, nejjednodušší a nejpřehlednější. Proto se nevnímáme jen jako čistý dodavatel produktů, ale jako firma, která nabízí komplexní, individuální a modulární řešení týkající se C-dílů v různých odvětvích. Velký potenciál pro zvyšování efektivity a produktivity se skrývá v nákupu malých a normovaných dílů, dílenské chemie, spotřebního materiálu a vrtáků i brusiva a nářadí, protože hodnota zboží je sice nízká, ale na celkovém objemu nakupovaného zboží mají tyto produkty mimořádně vysoký podíl a působí při nákupu značné procesní náklady, zvláště při častém objednávání.

Vzhledem k velkému nepoměru mezi hodnotou zboží a procesními náklady je rozhodující optimalizovat procesy nákupu a přenést téma C-dílů jakožto strategické téma do rukou profesionálů. Rozhodující u úspěšné správy C-dílů je správná rovnováha mezi hodnotou zboží a pořizovacími náklady, aby bylo možno realizovat potenciály úspor.

Naše pružné služby sahají na přání od poradenství a péče až po kompletní převzetí takového procesu nákupu, jaký si budete přát.

Vedle správy C-dílů nabízíme flexibilní skladový systém VARO přizpůsobený zvlášť pro danou službu, který optimálně podpoří manipulaci s C-díly.

Poté se můžete plně soustředit na svoji vlastní podnikatelskou činnost.

 

Výsledky dosažené managementem C-dílů

  • individuální kombinace produktů ze širokého sortimentu C-dílů
  • rovnoměrná vysoká kvalita produktů
  • rychlé a spolehlivé dodávky
  • stabilní pokrývání základních potřeb
  • trvale udržitelný příspěvek k procesu optimalizace nákladů