Prodej pouze firmám

Bezpečnostní &Technické listy

Provozní pokyny

(SDB) Bezpečnostní listy

Provozní pokyny pro nakládání s nebezpečnými látkami podle §14 (GefStoffV - německá norma)  musí vytvářet zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba.

Obsah a forma provozních pokynů se řídí doporučeními v Technických pravidlech pro nebezpečné látky (TRGS) 555 "Provozní pokyny a instrukce podle §14 Vyhlášky o nebezpečných látkách (GesStoffV)"

K vytváření provozních pokynů se mohou vytáhnout vzorové postupy, které se pouze musí upravit pro konkrétní pracoviště.