Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

Prodej pouze firmám

Lepidlo Power 2K Speed

INFORMACE O PRODUKTECH:

Vlastnosti:
 • dvousložkové lepidlo na hybridní bázi 
 • mnohostranně použitelné
 • bez obsahu rozpouštědel
 • snášenlivé s přírodním kamenem
 • nepěnivé
 • nízká míra smrštění
 • dobrá adheze na různých površích
 • dobře uhladitelné
 • nevhodné na PE, PP, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a bituminózní podklady
 • nevhodné na dilatační spáry, trvalé zatížení vodou a zatížení chlorem
Zpracování:
 • lepené plochy musejí být pevné, čisté, suché, zbavené oleje a odmaštěné
 • naneste lepidlo ve vertikálních pruzích
 • porézní a nenasákavé podklady příp. předem ošetřete hybridním primerem, číslo výr. 6880 21 250 
 • lepené materiály přiložte k sobě během doby tvorby slupky
 • věnujte prosím pozornost naší tabulce o vhodnosti na určité podklady
 • Technické údaje
  Báze:2K STP
  Barva:šedá
  Viskozita (při +25 °C):cca 150.000 mPas
  Tvrdost podle Shorea A:cca 63
  Hustota (podle EN 542 při +20 °C):cca 1,49 g/cm³
  Pevnost v tahu:4,0 N/mm²
  Funkční pevnost v závislosti na použití
  při +20 °C:cca 3,5 h
  Doba zpracování při +20 °C:15 min
  Teplota při zpracování:+7 °C až +30 °C
  Teplotní odolnost
  (ve vytvrzeném stavu):-40 °C až +100 °C
  Krátkodobě (max. 30 min):+200 °C
  Skladovatelnost (v suchu, při teplotě
  mezi +15 °C a +25 °C):15 měsíců
 • Vaše výhoda / užitek
  • rychlé a kontrolované vytvrzení do hloubky 
  • vysoká pevnost lepených spár
  • funkční pevnost je dosažena po cca 3,5 h
  • spára s lepidlem je elastická
  • práškový nástřik je možný 30 min při max. +200 °C
  • kompenzuje roztažnost rozdílných materiálů
  • dobrá odolnost vůči povětrnostním podmínkám ve venkovním prostředí
  • dobrá stabilita vůči UV záření
 • Aplikace
  • k vzájemnému slepování nenasákavých podkladů
  • lepení fasádních (kazetových) sendvičových prvků
  • lepení a utěsňování při výrobě vozidel a u nástaveb k vozidlům
  • montážní lepení, výroba a montáž schodišť / hliníkových oken, solární zařízení, větrné elektrárny
 
  Číslo výr. Označení art. Stáhnout datové listy ME Množstevní jednotka Kusy Obalová jednotka    
LEPIDLO POWER 2K SPEED K(290G) 6880 17 195 LEPIDLO POWER 2K SPEED K(290G) kartuše e 12
SMĚŠ.TRUBIČKA P.LEP.POW.2K SP. 6880 17 1 SMĚŠ.TRUBIČKA P.LEP.POW.2K SP. kus 5